WSZ Edukacja

Bibliografia pracowników
Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”

Zgłoszenie nowej publikacjiEwentualne pytania proszę kierować do:
- w sprawach merytorycznych: tel. 71 37 72 126, e-mail: biblioteka@edukacja.wroc.pl
- w sprawach technicznych: tel. 71 37 72 129, e-mail: kcsk@edukacja.wroc.pl
Powrót do wykazu publikacji