Zadzwoń, aby uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej: +48 71 37 72 128
* pola obowiązkowe

Wybór studiów
WSZ Edukacja*:
Kierunek*:
Typ*:
Rodzaj*:Dane kontaktowe
Nazwisko*:
Imię*:
Numer telefonu*:
E-mail*:
Na wskazany adres e-mail wysłane zostaną dalsze instrukcje i dokumenty rekrutacyjne.Dane personalne
Płeć*:
Nazwisko rodowe:
Imię ojca*:
Imię matki*:
Narodowość*:

Dane ewidencyjne
Obywatelstwo*:
Miejsce urodzenia*:
Data urodzenia*:
PESEL*:
dla obcokrajowców należy wpisać datę urodzenia RRMMDD uzupełnioną 5-ma zerami: "RRMMDD00000"
Dokument tożsamości*:
Seria i nr dowodu*:
Organ wydający*:
Data wydania*:
Dane adresowe
Adres zameldowania:

Ulica:
nr bud.*:
nr lok.:
Miasto*:

Kod pocztowy*:
-
Województwo*:Adres do korespondencji:

Ulica:
nr bud.*:
nr lok.:
Miasto*:

Kod pocztowy*:
-
Województwo*:

Szkoła wyższa
Kraj uzyskania świadectwa maturalnego   
Nazwa ukończonej szkoły wyższej*:
Miejscowość*:
Numer dyplomu*:  
Data wystawienia dyplomu*:

Klauzula informacyjna
klauzulą informacyjną *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62 w celach marketingowych.
 /  *


Przepisz kod z obrazka*: