Formularz rekrutacyjny lic 
Pola oznaczone * są polami wymaganymi
 
  Wybór studiów
Wydział*:
Kierunek*:
Typ*:
Rodzaj*:


 

Dane personalne
Płeć*:
Nazwisko*:
Nazwisko rodowe:
Pierwsze Imię*:
Imię ojca*:
Imię matki*:

Dane ewidencyjne
Obywatelstwo*:
Miejsce urodzenia*:
Data urodzenia*:
PESEL*:
dla obcokrajowców należy wpisać datę urodzenia RRMMDD uzupełnioną 5-ma zerami: "RRMMDD00000"
Dokument tożsamości*:
Seria i nr dowodu*:
Organ wydający*:
Data wydania*:

Dane adresowe
Adres zameldowania:

Ulica:
nr domu*:
nr lok.:
m.
 Miasto*:
 
 Kod*:
  -
 Województwo*:
 

 
 
Adres do korespondencji:

Ulica:
nr domu*:
nr lok.:
m.
 Miasto*:
 
 Kod*:
  -
 Województwo*:
 

Dane kontaktowe
Telefon domowy:
Telefon komórkowy*:
e-mail*:
Na wskazany adres e-mail wysłane zostaną dalsze instrukcje i dokumenty rekrutacyjne.


Przepisz kod z obrazka*:


Zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię moich danych osobowych (w tym również wizerunku) zawartych w ankiecie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, jak również dla potrzeb prowadzonej przez Uczelnię działalności dydaktycznej i jej organizacji. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych jest Uczelnia, a także o prawie do dostępu do przetwarzanych przez Uczelnię danych osobowych (w tym wizerunku) i prawie poprawy tych danych osobowych oraz że dane będą przetwarzane tak długo, jak długo istnieć będzie potrzeba ich przetwarzania.
  
Design and Coded by ..::> SieLU <::..  © 2007, HB 2018